Marząc, że pracujesz, sugeruje, że masz cel, który będzie miał dużo ciężkiej pracy do osiągnięcia. Jeśli jesteś kobietą i sen, który jest w pracy, wskazuje na chęć bycia w ciąży i założyć rodzinę.

Jeśli pracujesz ze złością we śnie, to pokazuje, że masz do czynienia z nieprzyjemną sytuacją w swoim życiu. W śnie znajduje się praca w starym miejscu pracy, oznacza to, że trzeba wziąć doświadczenie z przeszłości i używać go w obecnej sytuacji. Jeśli ciężko i entuzjastycznie pracujesz, to marzenie przyniesie sukces i zdrowie do życia.

…(Komunikacja | Komunia | Inwokacje | Modlitwy | arb. Salat) Aby zobaczyć siebie wykonującego swoje obowiązkowe modlitwy {arb. Fardh) we śnie oznacza otrzymanie wysokiej rangi nominacji, duchowy postęp, przywództwo, przewodniczenie ludziom, dostarczanie przesłania, wypełnianie obowiązków, płacenie składek, przekazywanie zaufania lub spełnianie obowiązkowych czynów i cieszenie się pokojem. Jeśli we śnie widzi się siebie, wykonującego na czas jedną z pięciu obowiązkowych modlitw, wykonując właściwą ablucję i prawidłowo wykonując hołd w prawidłowej pozycji stojącej, kłaniającej się i pokłonowej, stojąc z czcią i pobożnością oraz twarzą do Kaaba, oznacza, że ​​będzie wypełniał obowiązki religijne lub uczestniczył w corocznej pielgrzymce w Mekce. Oznacza to również, że wyzwoli się z niesprawiedliwego czynu, w który wpadł i pokutuje, lub może to oznaczać unikanie zła. Wykonywanie we śnie modlitw wyświęconych przez Boga oznacza również wierność obietnicy, zatrudnienie dla osoby, która nie mogła znaleźć pracy, czy pojednanie z dawno zapomnianym przyjacielem lub krewnym. Jeśli ktoś prowadzi modlitwy we śnie, oznacza to, że komuś coś zagwarantuje lub może to oznaczać, że pożyczy pieniądze na pewien okres. Jeśli ktoś modli się we śnie za imamem, oznacza to, że stanie się ciężarem dla innych. Modlitwy południowe znane w języku arabskim jako Zuhur oznaczają manifestację, proklamację lub ujawnienie tego, co ukryte. Modlitwa do Zuhura we śnie oznacza osiągnięcie celu, zaspokojenie każdej potrzeby, uzyskanie wszystkiego, o co prosiliśmy, z ziemskich zdobyczy na tym świecie, lub może to oznaczać duchowe korzyści w zaświatach, a szczególnie jeśli widzi się, że wypełnia swoje modlitwy we śnie. Zakończenie modlitwy oznacza osiągnięcie celu. Jeśli ktoś jest uwięziony z powodu długu i widzi, jak we śnie wypełnia swoje modlitwy Zuhur, oznacza to, że ktoś spłaci za niego dług i uwolni go z więzienia, a wtedy będzie mu się powodziło. Jeśli ktoś widzi siebie wykonującego swoje modlitwy Zuhur w pogodny dzień i czuje się z tego powodu szczęśliwy we śnie, oznacza to, że zaangażuje się w jakąś pracę, która uczyni go sławnym i będzie cieszył się owocami swojej pracy tak samo jak on. w ten jasny i piękny dzień z jego snu. Jeśli ktoś we śnie odprawia południowe modlitwy Zuhur w pochmurny dzień, oznacza to, że jego praca będzie nieprzyjemna. Jeśli chodzi o modlitwy popołudniowe, znane po arabsku jako „Asr”, wykonanie ich we śnie oznacza złożenie ślubowania lub złożenie przyrzeczenia. Ta modlitwa we śnie również przedstawia odpowiedzialność. Jeśli we śnie widzi się siebie wykonującego modlitwy Asr, oznacza to, że to, o co prosi, urzeczywistni się, chociaż po pewnych trudnościach i przeciwnościach. Jeśli ktoś nie wypełni swoich modlitw Asr we śnie, oznacza to, że to, o co prosi, może się nie wydarzyć. Jeśli we śnie widzi się siebie wykonującego modlitwy o zachodzie słońca, znane po arabsku jako Maghrib, oznacza to, że to, czego szuka, osiągnęło swój termin. Jeśli ktoś we śnie dokona modlitw Maghrib, oznacza to, że dostanie to, czego pragnie jego serce. Co do modlitwy nocnej, znanej po arabsku jako „Isha”. Jeśli ktoś widzi, jak we śnie wykonuje swoje modlitwy Tsha, oznacza to, że dokończy swoją pracę i dostanie to, czego chce, lub może to oznaczać koniec jego życia, po którym zwykle spędza się czas odpoczynku, który jest podobny do śmierci. Jeśli we śnie widzi się siebie odprawiającego modlitwy o świcie przed świtem, oznacza to, że nadszedł ranek i wkrótce usłyszy dobre lub złe wieści. Na innym poziomie, jeśli ktoś widzi siebie modlącego się we śnie wieczornymi modlitwami „Isha”, oznacza to, że jest zaangażowany w zaspokajanie potrzeb swojej rodziny zgodnie z poleceniami Boga Wszechmogącego, takich jak zapewnienie im pożywienia, odzieży, schronienia i nauk. Jeśli ktoś we śnie widzi siebie modlącego się w środku nocy (arb. Witter), oznacza to, że rzeczywiście troszczy się o potrzeby swojej rodziny i być może czuje pociechę w jego obecności. Jeśli we śnie widzi się siebie wykonującego modlitwy Fajr o świcie, oznacza to, że zacznie od tego, co nieuniknione, na przykład do pracy, aby zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Jeśli we śnie widzi się siebie wykonującego południowe modlitwy Zuhur w czasie popołudniowych modlitw, oznacza to, że spłaci swoje długi. Jeśli czyjeś południowe modlitwy Zuhur lub popołudniowe modlitwy Asr zostaną przerwane we śnie, oznacza to, że zapłaci połowę tego, co jest winien. Jeśli we śnie widzi się siebie odprawiającego popołudniowe modlitwy, oznacza to, że jego praca wkrótce zostanie ukończona i pozostanie mu tylko niewiele pracy do wykonania. Modlitwa o zachodzie słońca Maghrib we śnie oznacza zakończenie swoich obowiązków i czas na odpoczynek. Nocne modlitwy Isha we śnie oznaczają zasłanianie rzeczy lub wejście do zacisza własnego domu. Na trzecim poziomie, południowe modlitwy guhur oznaczają pokutę, odrzucenie lub uchylenie praw. Południowe modlitwy Zuhur mogą również oznaczać walkę z szatanem i wrogami, która to walka toczy się zwykle w czasie południowej drzemki. Popołudniowe modlitwy Asr we śnie również reprezentują zwycięstwo w życiu lub mogą oznaczać przewodnictwo, błogosławieństwa i przestrzeganie praw Bożych. Modlitwy o zachodzie słońca Maghrib we śnie oznaczają utratę rodzica, śmierć opiekuna, śmierć bliskiego przyjaciela lub oskarżenie osoby, o której marzy sen. Widzenie siebie modlącego się nocnymi modlitwami Isha we śnie oznacza przygotowanie się do podróży lub może oznaczać małżeństwo, przeniesienie się z jednego miejsca w drugie, może oznaczać cierpienie na kataraktę, osłabienie wzroku lub może oznaczać ogrom co ma nadejść, ponieważ modlitwy Isha są odległe od modlitw Fajr o świcie. Odprawianie we śnie modlitw Fajr o świcie oznacza ślubowanie, które składa się przysięgą. Odmawianie popołudniowych modlitw „Asr” we śnie oznacza osiągnięcie spokoju po cierpieniu z powodu trudności. Odprawianie we śnie modlitw Maghrib o zachodzie słońca oznacza przekroczenie czegoś, co powróci później, a wykonywanie nocnych modlitw „Isha we śnie” oznacza oszustwo i sztuczki. Jeśli we śnie widzi się siebie wykonującego piątkowe modlitwy zbiorowe, oznacza to, że osiągnie to, na co ma nadzieję. Jeśli ktoś we śnie widzi siebie modlącego się w ogrodzie, oznacza to, że błaga Boga Wszechmogącego o przebaczenie. Jeśli we śnie widzi się siebie modlącego się na farmie, oznacza to spłatę swoich długów. Jeśli modli się we śnie w rzeźni, oznacza to, że dopuści się odrażającego aktu sodomii. Jeśli ktoś we śnie widzi siebie modlącego się siedzącego bez usprawiedliwienia, oznacza to, że dokona czynu, którego jego Pan nie akceptuje. Jeśli we śnie modli się leżąc na boku w łóżku, oznacza to, że będzie w łóżku. Jeśli ktoś odmawia modlitwę w meczecie, a następnie we śnie zostawia go, by zająć się innymi obowiązkami, oznacza to, że cokolwiek będzie robił, będzie błogosławione i odniesie z tego korzyść. Jeśli ktoś widzi siebie modlącego się podczas jazdy we śnie, oznacza to, że ogarnia go strach lub może stawić czoła walce. Jeśli we śnie widzi się siebie wykonującego obowiązkowe (arb. Fardh) modlitwy skrócone do dwóch grup pokłonów (arb. Rak’at), oznacza to podróże. Jeśli ktoś we śnie widzi siebie modlącego się jedząc miód, oznacza to, że może odbyć stosunek seksualny z żoną w godzinach postu. Jeśli kobieta widzi, jak we śnie wykonuje obowiązkowe (arb. Fardh) modlitwy skrócone do dwóch grup pokłonów, oznacza to, że w tym dniu będzie miała miesiączkę. Jeśli ktoś odkryje, że spóźnił się z zalecaną modlitwą i nie mógł znaleźć miejsca ani czasu na jej wykonanie we śnie, oznacza to, że będzie miał trudności z ukończeniem czegoś lub spłaceniem długu lub spełnieniem doczesnego celu. Jeśli ktoś celowo zaniedbuje modlitwę obowiązkową lub planuje odprawić ją później (arb. Qada ‘) we śnie, oznacza to, że lekceważy swoje religijne zobowiązanie i ma nadzieję, że później skoryguje swoje nastawienie. Odprawianie we śnie piątkowych modlitw zbiorowych jest oznaką szczęścia, radości, uroczystości, uroczystości, okresu pielgrzymkowego, powstrzymania się od pożyczania pieniędzy na akcesoria czy luksusy. Odprawianie we śnie świątecznych modlitw (arb. Eid) pod koniec miesiąca Ramadanu oznacza spłatę długów, powrót do zdrowia, rozwiewanie trudności i rozpraszanie zmartwień. Odprawianie we śnie modlitw związanych z festiwalem ofiar (arb. Eid-ulAdha. Patrz: Spalenie | Uwolnienie) oznacza kontrolowanie swoich interesów, poszanowanie obietnic lub wypełnianie przysięgi. Odprawianie modlitw przedpołudniowych (arb. Dhuha) we śnie to amnestia, niewinność, złożenie prawdziwej przysięgi, szczęście i wolność od politeizmu. Jeśli ktoś we śnie odmawia modlitwę chorego, oznacza to brak szczęścia i zwątpienie w swoją wiarę. Zgrupowanie dwóch modlitw na raz lub skrócenie ich we śnie oznacza podróż lub pokusę. Odmawianie modlitw bezpośrednio na brudnej, mokrej i nieczystej ziemi bez maty modlitewnej oznacza ubóstwo, upokorzenie i potrzeby. Jeśli ktoś widzi siebie modlącego się bez odpowiedniego zakrycia swojej skromności, jak wymaga tego sen, oznacza to popełnienie zła podczas postu lub dawania jałmużny z nielegalnych zarobków, podążanie za innowacjami, padanie ofiarą namiętności lub wyznawanie, że ma rację, niezależnie od tego, jak modli się. Jeśli ktoś we śnie odmawia modlitwy, aby się czegoś bać, oznacza to nawiązanie partnerstwa biznesowego, prowadzenie działalności gospodarczej lub cierpienie w bólu śmierci. Rozmawianie podczas modlitw we śnie oznacza proszenie o zwrot podarowanego prezentu, zaniechanie skupienia się na swoich zamiarach lub publiczne mówienie o swoich organizacjach charytatywnych. We śnie, podczas modlitwy, jeśli ktoś czyta głośno, kiedy powinien czytać w głębi, lub jeśli czyta w duchu, kiedy ma wzywać na zewnątrz, i jeśli zostanie wezwany do osądzenia między ludźmi, oznacza to, że jego osąd będzie źle lub że może podążać za własnym umysłem, lub może to oznaczać udawanie, fałsz, hipokryzję, ukrywanie prawdy lub niesprawiedliwe konfiskowanie czyichś pieniędzy. Jeśli ktoś zmienia kolejność rytualnych modlitw we śnie, oznacza to, że jest nieposłuszny swoim rodzicom lub sprzeciwia się komuś, kogo powinien słuchać i być posłusznym, albo być może będzie cierpieć z powodu zapomnienia lub pozostawania bezsennymi nocami, albo może oznacza, że ​​brakuje mu inteligencji lub że nie jest w stanie zapamiętać lub zapamiętać rzeczy. Odprawianie nocnych modlitw (arb. Tarawih) we śnie oznacza trud, wyczerpanie, spłatę długów i otrzymywanie wskazówek. Odprawianie specjalnej modlitwy o deszcz {arb. Istisqa) we śnie oznacza lęki, ospałość, rosnące ceny, otępienie rynku, kłopoty, nieszczęście, przywiązanie i stagnację branży budowlanej. Odprawianie we śnie modlitw o zaćmienie Słońca lub Księżyca oznacza dążenie do pocieszenia lub uspokojenia kogoś, a może może oznaczać pokutę grzesznika, powrót na ścieżkę Boga Wszechmogącego, w obawie przed władzami, trudnościami lub przejawem głównych oznak szybko zbliżająca się godzina rozrachunku. Odprawianie specjalnej modlitwy strachu (arb. Khawf) we śnie oznacza jedność, zgodę, powszechną zgodę, spokój i ciszę. Odprawianie modlitw pogrzebowych (arb. Janaza) we śnie oznacza wstawiennictwo za zmarłym. Jeśli zmarły jest nieznany, wówczas odprawianie modlitw pogrzebowych oznacza zatrudnienie bezrobotnego, zyski ze związku partnerskiego lub może oznaczać zaniedbanie regularnych obowiązkowych modlitw, zapominanie lub rozpraszanie się podczas modlitwy. Jeśli we śnie widzi się siebie prowadzącego modlitwy pogrzebowe, a następnie po zakończeniu modlitw wstawia się przesadnie specjalnymi wezwaniami w imieniu zmarłego we śnie, oznacza to, że zostanie wyznaczony przez władcę, który jest hipokrytą, do zarządzania sektorem jego działalności. Jeśli ktoś widzi siebie, błogosławiącego zmarłego we śnie, oznacza to, że Bóg Wszechmogący przebaczył mu jego grzechy. Jeśli we śnie widzi się siebie siedzącego na zgromadzeniu ludzi modlących się za dusze departowane, oznacza to, że modli się na pogrzebie. Widzenie siebie we śnie podczas modlitwy pogrzebowej oznacza, że ​​ktoś wstawia się za grzesznikiem. Jeśli ktoś widzi siebie wykonującego piątkowe zbiorowe modlitwy {arb. Jumu’a) we śnie, oznacza to, że nadchodzi ulga, może oznaczać ponowne spotkanie z ukochaną lub zaspokojenie potrzeby, o którą się prosi. Jeśli we śnie widzi się, jak modli się samotnie piątkowe modlitwy, oznacza to, że taka pomoc jest wyłączna dla niego. Jeśli ktoś coś zgubi i we śnie zobaczy siebie z okazji jednego z dwóch islamskich festiwali, oznacza to, że odnajdzie swój zagubiony przedmiot. Jeśli ktoś widzi siebie wykonującego modlitwy festiwalowe {arb. Eid) końca miesiąca ramadanu we śnie, to znaczy troski, a jeśli jest to święto poświęcenia we śnie, to spłata jego długów, rozładowanie stresu, awans w życiu lub pracy czy uwolnienie od więzienie. Odprawianie modlitw za zaćmienie Słońca lub Księżyca {arb. Kusiif lub Jthusiif) we śnie oznacza, że ​​nieszczęście spotka przywódców kraju lub jego znanych ludzi, lub może oznaczać śmierć wielkiej osoby wiedzy, na której wszyscy wezmą udział. Co do specjalnej modlitwy o deszcz {arb. Istisqa), wykonanie go we śnie może oznaczać wypadek lub niepokoje polityczne. Jeśli ludzie będą odmawiać tę modlitwę od początku do końca we śnie, oznacza to, że ich przeciwności zostaną usunięte. Odmawianie wszelkich modlitw ponadobowiązkowych {arb. Nafl) we śnie reprezentuje pobożność i oddanie wiodącemu przykładowi {arb. Sunna) praktykowane przez Wysłannika Boga, z którym pokój. Jeśli kobieta we śnie widzi siebie prowadzącą mężczyzn w modlitwach, oznacza to, że wkrótce umrze. Odprawianie dodatkowych modlitw {arb. Sunnah) naśladując wiodący przykład posłańca Boga, z którym pokój, we śnie oznacza służenie swojej społeczności ze szczerością, czystością i dobrymi cechami. Jeśli ktoś widzi, że we śnie wykonuje dodatkowe, supererogacyjne modlitwy, oznacza to, że troszczy się o sukces swojego życia w zaświatach i że będzie się cieszył owocem swego oddania zarówno na tym świecie, jak i w zaświatach. Wykonywanie obowiązkowych modlitw {arb. Fardh) we śnie oznacza zapewnienie niezbędnej opieki swojej rodzinie, przy jednoczesnym odprawianiu modlitw uzupełniających {arb. Sunna) oznacza pracę nad zapewnieniem dodatkowego komfortu swojej rodzinie. Ta sama interpretacja jest przewidziana dla odprawiania zbiorowych nocnych modlitw w miesiącu Ramadan, znanych po arabsku jako Taraw’ili. Widzenie tego we śnie oznacza dbanie o potrzeby rodziny i przynoszenie pocieszenia ich sercom. Jeśli podczas modlitwy zbiorowej rzędy są proste we śnie, oznacza to, że tacy ludzie są w ciągłym stanie wysławiania chwały Bożej. Modlitwy supererogacyjne we śnie to także dążenie do jedności ze swoją wspólnotą, miłość do braci oraz nieustanne staranie się, by służyć im i zadowolić ich czynami, pieniędzmi, wsparciem moralnym i finansowym. Jeśli osoba widząca sen jest niezamężna, oznacza to, że się ożeni. Jeśli jest żonaty, oznacza to, że spłodzi dwoje dzieci. Jeśli ubogi widzi, że we śnie wykonuje dobrowolne modlitwy, oznacza to, że zarobi wystarczająco dużo, aby zaspokoić swoje potrzeby. Jeśli ktoś we śnie wykonuje w środku nocy modlitwy znane po arabsku jako Tahajjud, oznacza to, że powstanie na miejscu. Odprawianie specjalnych modlitw o spełnienie pewnych życzeń we śnie oznacza uczestniczenie w oficjalnych ceremoniach lub punktualność w spotkaniach. Odprawiać modlitwy po wyznaczonym czasie {arb. Qada ‘) we śnie oznacza spłatę długów, pokutę z grzechów lub wypełnienie ślubów. Odmawianie modlitw we śnie oznacza chorobę, niepowodzenia, zadowolenie lub ostrzeżenie przed dolegliwością, która spotka ojca, nauczyciela lub ukochaną osobę. Odprawianie specjalnej modlitwy o przebaczenie {arb. Istighfar) we śnie oznacza przebaczenie grzechów i akceptację skruchy. Jeśli ta modlitwa jest wykonywana w zborze we śnie, oznacza to deszcz, dobrobyt, spłodzenie dzieci dla bezpłodnej osoby, obfite plony lub zakup nowej nieruchomości. Odprawianie specjalnych modlitw ku czci Boga, znanych po arabsku jako Tasab’ih. we śnie oznacza otrzymanie prezentu, dar boskiej łaski, błogosławieństw i pomyślności. Odprawianie specjalnej modlitwy proszącej o przewodnictwo w konkretnej potrzebie lub okoliczności we śnie (arb. Istikhfirah) oznacza rozwiewanie wątpliwości lub zamieszania, otrzymywanie wskazówek dotyczących własnego problemu lub może oznaczać sukces projektu. Jeśli wiadomo, że osoba wykonująca taką specjalną modlitwę postępuje zgodnie ze wskazówkami duchowego nauczyciela lub szejka, to jego sen oznacza obniżenie jego duchowego statusu, ponieważ prawdziwy poszukiwacz nie ma pytań. Odprawianie specjalnej modlitwy o bezpieczny powrót podróżnika we śnie {arb. G_ha’ib) oznacza proszenie o odpowiednie warunki pogodowe dla własnych potrzeb lub potrzeb ludzi. Odprawienie specjalnej modlitwy nad grobem zmarłego we śnie oznacza ofiarowanie specjalnych prezentów, które nie gwarantują żadnej nagrody, lub może oznaczać rozdawanie jałmużny potrzebującym. Odprawianie specjalnej modlitwy na powitanie meczetu we śnie oznacza wydawanie pieniędzy na pomoc bliskim i potrzebującym wśród jego przyjaciół. Wykonywanie nagłej i nieoczekiwanej modlitwy we śnie oznacza potajemne dawanie dobrodziejstw lub proszenie o zatrudnienie niesprawiedliwych ludzi. Odprawianie jakiejkolwiek modlitwy nadobowiązkowej, czy to w dzień, czy w nocy we śnie, oznacza dokonanie dobrego uczynku, który zbliża kogoś do Pana, pojednanie przeciwników lub wspieranie miłości między ludźmi. Jeśli ktoś widzi, jak śmieje się podczas swoich modlitw we śnie, oznacza to, że często zapomina o swoich modlitwach i popełnia przestępstwo, wykonując je prawidłowo i na czas. Jeśli ktoś we śnie widzi siebie modlącego się po pijanemu, oznacza to, że złoży fałszywe zeznanie w sądzie. Jeśli we śnie widzi się siebie modlącego się bez wymaganej ablucji, oznacza to, że jego religijne działanie jest bezwartościowe, a jego przynależność jest godna pogardy. Jeśli ktoś widzi, że we śnie modli się w złym kierunku, oznacza to, że robi coś przeciwnego do tego, do czego jest zobowiązany, lub że postępuje przeciwnie do tego, co zarządził Bóg Wszechmogący. Jeśli ktoś widzi, jak we śnie odwraca się plecami do Domu Bożego, oznacza to, że jest odstępcą, który odrzuca religię Boga lub że go to nie obchodzi. Jeśli we śnie widzi się ludzi w meczecie zwróconych w innym kierunku, oznacza to, że ich przywódca lub sędzia zostanie odwołany ze swojego urzędu lub że zaniedbuje przestrzeganie przepisanych reguł swojej religii lub że podąża za własnym umysłem i pragnienie dokonywania interpretacji religijnych. Jednak odprawianie modlitw i zwracanie się bezradnie w jakimkolwiek kierunku i wołanie o pomoc we śnie oznacza szukanie bliskości Boga lub proszenie o akceptację innych wierzących za niedopuszczalną pobłażliwość lub niedopuszczalną opinię, lub może to oznaczać podróżowanie po kierunek, w jakim stawał w swoim śnie. Jeśli ktoś we śnie widzi siebie modlącego się na wschód lub na zachód i poza granicę Domu Bożego w Mekce, oznacza to, że jest nikczemną osobą pełną arogancji, która obmawia i oczernia innych oraz która ośmiela się oddawać grzechowi i nieposłuszeństwu do swego Pana. Jeśli ktoś nie mógł znaleźć kierunku Ka’aba w swoim śnie, oznacza to, że ma wątpliwości co do swojej wiary. Jeśli jednak we śnie widzi się siebie twarzą do świętego Ka’aby, oznacza to, że idzie prostą ścieżką. Jeśli ktoś widzi siebie w białej szacie i czytający we śnie Koran, oznacza to, że dołączy do karawany pielgrzymów do Mekki. Bóg wie najlepiej. (Zobacz także Śmierć | Imam | Faraon)…

Marzenie o ubraniach jest symbolem własnej publiczności i tego, jak są one postrzegane. To wskazuje na czyn, który stawiasz przed innymi. Odzież jest również wskaźnikiem twojego stanu i stanu życia. Kiedy marzysz, że twoje ubrania są brudne i próbujesz je wyczyścić, ma to sens twoich prób zmiany czegoś o swojej postaci. Być może trzeba zmienić swoje stare nawyki i stare sposoby myślenia. Marzysz, że nosisz zupełnie nowe ubrania, ma znaczenie nowych postaw i nowej osobowości. Znajdujesz inny sposób wyrażania siebie. Jeśli metki są nadal przyklejone do odzieży, to jest wyjaśnione jako sugestia, że starasz się zbyt mocno, aby dostosować się do tej nowej postawy. Może to nie jest to, kim naprawdę jesteś i nie jest to całkiem właściwe. Marząc, że ciągle zmieniasz swoje ubrania, jest wyrazistym symbolem procesów w twoim życiu. To marzenie oznacza potrzebę zmian i potrzebę dopasowania się do nowej sytuacji lub roli. Musisz ustanowić nowy obraz siebie. Kiedy śnisz, ograniczyli twoje ubrania zbyt ciasno, oznacza to, że czuje się jakoś. Możesz czuć się spełniony w pracy lub ograniczony w związku. Kiedy marzysz, że twoje ubrania są rozdarte lub rozdarte, jest to symboliczne wskazanie, co oznacza, że istnieją pewne wady w procesie myślowym lub myślowym. Twoja logika nie ma sensu. Musisz zmienić swoje rozumowanie i zrobić silniejszy argument. Dreaming, że kupujesz lub kupujesz ubrania może być ważnym omenem indywidualizmu, co oznacza niepokoje o próbuje dostosować lub być ~odpowiednie~ dla zmiany papieru. Kiedy marzysz, że wszystkie twoje ubrania w szafie są białe, wyjaśniono jako sugestię, że musisz się zrelaksować. Być może ostatnio poczułeś się trochę po przygnębiony. Być może przechodziliście jakiś kryzys. Nadszedł czas, aby przejść dalej. Musisz zmienić swoje nastawienie i kontrolę nad swoimi wewnętrznymi emocjami.

…(Miasto | Obszar podmiejski | Miasto) Wioska we śnie przedstawia niesprawiedliwość, po której nastąpi zniszczenie jako konsekwencja grzechów ludzi. Wejście do dobrze ufortyfikowanej wioski we śnie oznacza walkę z kimś. Przekraczanie wioski do miasta we śnie oznacza zmianę podrzędnej pracy na bardziej szanowaną, a może może oznaczać degradację dokonanego dobrego uczynku, myślenie o nim jako nieważnego lub żałując go, lub może oznaczać zrobienie czegoś dobrego i myślenie o tym jako o złym, a może może oznaczać okazywanie niezdecydowania i wątpliwości. Wejście do wioski we śnie oznacza również rządzenie nią, przewodniczenie jej mieszkańcom lub może oznaczać podjęcie nowej pracy. Wyjście z wioski we śnie oznacza ucieczkę przed złem. Widzenie we śnie zniszczonej wioski oznacza nieostrożność lub nieszczęście spowodowane grzechami jej mieszkańców. Widzenie we śnie dobrze zbudowanej wioski pokazuje pobożność i prawość jej mieszkańców. Widok starożytnych budowli lub ruin ponownie zamieszkałych we śnie reprezentuje pokutę ludzi z grzechu. Wioska we śnie może również oznaczać niesprawiedliwość, innowacje, korupcję, lekceważenie boskich praw lub odrzucenie norm moralnych wyznaczonych przez społeczność. Wioska we śnie może również przedstawiać podziemne gniazdo lub kolonię mrówek, podczas gdy mrowisko we śnie reprezentuje wioskę. Jeśli wioska zostanie całkowicie zniszczona przez ogień, powodzie, mróz, szarańczę lub zarazę we śnie, oznacza to cierpienie pod uciskiem niesprawiedliwego władcy lub tyrana, lub może oznaczać zniszczenie mrowiska. Przeniesienie się ze wsi do miasta we śnie oznacza pozostawienie za sobą pracy i trudności. Przeprowadzka z miasta do wioski oznacza coś przeciwnego i oznacza pozostawienie komfortu i bezpieczeństwa, aby spotkać się z dyskomfortem i strachem. (Zobacz także Miasto)…

…(Assertion | Nude | Stripped | Unclothed | Undressed) Nagość we śnie reprezentuje wewnętrzną czystość i klarowność lub może oznaczać popełnienie czynu, który zakończy się żalem. Rozebranie się we śnie oznacza zmierzenie się z powściągliwym, ukrytym, nieoczekiwanym i notorycznym wrogiem, który publicznie potwierdzi swoją wrogość. Jeśli we śnie widzi się siebie samego i nagiego, oznacza to, że jeden z jego wrogów, znając jego słabości, żąda od niego kapitulacji, grozi mu lub szantażuje. Jeśli ktoś we śnie widzi siebie nagiego podczas apelu lub imprezy, oznacza to, że zostanie zdemaskowany lub zniesławiony. Jeśli ktoś widzi siebie nagiego pośród ludzi, choć nie czuje się onieśmielony i nie jest tego świadomy we śnie, oznacza to, że angażuje się w projekt, a potem wyolbrzymia stopień swojego zaangażowania, znosi trudności i nic z tego nie zyskuje. jego przygoda. Jeśli ktoś widzi się nago przed ludźmi i jeśli czuje się zakłopotany lub desperacko próbuje znaleźć osłonę, ale bezskutecznie, oznacza to utratę mienia i bogactwa. Jeśli wyróżnia się nago, a ludzie wciąż patrzą na jego intymne części we śnie, oznacza to skandal lub cierpienie z powodu zniesławienia. Nagość we śnie może również oznaczać rozwód lub śmierć żony. Zdejmowanie ubrania we śnie oznacza utratę pozycji i prestiżu, utratę pracy, degradację lub powrót do zdrowia po chorobie. Jeśli chory widzi, jak we śnie zmienia zabrudzone ubranie, oznacza to, że wyzdrowieje z choroby, ucieknie przed nieszczęściem lub wypadkiem, albo zostanie uznany za niewinnego w wyniku fałszywego oskarżenia. Nagość we śnie oznacza również śmierć. Jeśli chodzi o ludzi religijnych i pobożnych, nagość we śnie oznacza wyrzeczenie się świata lub wzrost ich oddania. Jeśli rolnik widzi we śnie nieznaną kobietę nagą, oznacza to, że nadszedł czas, aby przewrócić ziemię i przygotować ją do nowej uprawy. Jeśli jest prawdziwym świadkiem lub możliwym do przyjęcia odniesieniem, wówczas nagość we śnie oznacza uczestnictwo w pielgrzymce do Mekki. Nagość we śnie oznacza również założenie nowej części garderoby. Nagość kobiety we śnie oznacza rozstanie z mężem lub może oznaczać jej rozwód. (Zobacz także: Nekedness)…

Sen o Gruzji symbolizuje mentalność, która jest wrażliwa na myślenie, że coś nie jest złe lub nie doceniane. Interakcja z innymi ludźmi, gdzie i problem lub możliwość wygląda ~piękne, jak to jest.~ Negatywnie, Gruzja może odzwierciedlać gniew, wrogość lub odrzucenie, nie myśląc, że ktoś, lub twoja oferta dla Ciebie nie jest piękne, lub niesamowite. Przykład: Młody człowiek marzył o wygranej na loterii w amerykańskim stanie Georgia. W prawdziwym życiu dostał naprawdę dobrą okazję do pracy, która nigdy nie pozwoliłaby mu na karierę z jego artystyczną pasją. Musiał wybrać jedną lub drugą. Odbita gruzińska loteria miała szczęście mieć możliwość pracy, jednocześnie czując, że omawianie wszelkich negatywnych aspektów możliwości pracy może spowodować jej utratę.

…Aby marzyć o własnym pulsie, to marzenie oznacza zdolność do zjednoczenia dwóch różnych rzeczy – radości i pracy. Jesteś bardzo trudną osobą do pracy, ale nigdy nie zapomnisz, aby zrobić radość z ciężkiej pracy. I ta funkcja pozwala zaangażować innych do takiej postawy….

Aby zobaczyć siano we śnie uosabia ciężką pracę. Może teraz ciężko pracujesz. Alternatywnie, siano ogłasza potrzebę ciężkiej pracy. Powinieneś wiedzieć, że nic w życiu nie jest łatwe. Trzecie znaczenie to rozpacz. Może jesteś beznadziejny w sytuacji. Dlatego musisz wykonać dużo pracy. Twoje obawy znikną po zakończeniu pracy. Z drugiej strony, siano pokazuje potrzebę rozwijania instynktów macierzyńskich. Jeśli jesteś mężczyzną, to może trzeba zwiększyć swoją męską energię. Ponadto siano może być symbolem twoich impulsów seksualnych. Zamiast różnych interpretacji, marzenia o sianie mogą być wywołane przez podświadomość umysłu, który próbuje wysłać wiadomość. Twój umysł może próbować zwrócić na coś uwagę.

Sen, w którym grałeś w piłkę nożną, oznacza siebie za wielkie osiągnięcia, które otrzymujesz podczas pracy w zespole. Sen, w którym sam grasz w piłkę nożną, oznacza brak pracy zespołowej. Może czujesz się lepiej podczas robienia rzeczy i pracy nad konkretnymi projektami na własną rękę.

Sen o rozgrywający symbolizuje aspekt siebie, który jest odpowiedzialny za aranżowanie próby uzyskania większej przewagi w konflikcie. Kontrolować lub obserwować sytuację powrotu kontroli lub zasilania za pomocą wszelkich niezbędnych środków. Prowadzenie trudnej walki, aby osiągnąć wszelkiego rodzaju postępy. Pozytywnie, rozgrywający może odzwierciedlać poczucie szacunku i pewności siebie, jak wziąć sytuację, aby odzyskać władzę lub kontrolę. Prowadzi innych do wykonywania bardzo trudnej pracy. Czując chwałę dobrej pracy zespołowej. Negatywnie, rozgrywający może odzwierciedlać jego uczucia o nie zwiększenie przewagi w sytuacji poprawnie. Błędy, niedopatrzenia, niewłaściwy czas lub niewłaściwe delegowanie, które doprowadziły do odwrócenia impulsu lub postępu. Może to być również reprezentacja aroganckiej postawy, która czuje się nie potrzebuje innych ludzi do wykonywania trudnej pracy. Słaba postawa zespołu.

…(arb. £ alat) Wykonywanie wymaganych codziennych modlitw we śnie oznacza spełnienie obietnicy, osiągnięcie celów lub ulgę i pocieszenie po udręce. Modlitwa przy drzwiach lub przed łóżkiem we śnie oznacza pogrzeb. Jeśli ktoś widzi siebie samego, wzywającego do modlitwy (Azan), a następnie ustanawiającego go (Jqamah) we śnie, oznacza to, że będzie dążył do czynienia dobra i wyeliminowania zła w swoim życiu. Jeśli ktoś we śnie kończy swoje modlitwy tradycyjnymi pozdrowieniami po prawej, a następnie po lewej stronie, oznacza to, że jego zmartwienia i zmartwienia zostaną wyeliminowane, a on będzie podążał drogą miłości i jedności. Jeśli ktoś we śnie płaci pozdrowienie tylko po prawej stronie, oznacza to, że będzie starał się naprawić tylko niektóre ze swoich religijnych problemów. Jeśli pozdrawia lewą stronę tylko we śnie, oznacza to, że przez jakiś czas będzie się go niepokoił. Oddanie pozdrowienia za pokój (Saldm) na zakończenie modlitwy we śnie oznacza podążanie własną ścieżką, przestrzeganie właściwych tradycji religijnych, wykonywanie pracy, rezygnację z pracy, otrzymanie ważnego spotkania, zwolnienie z pracy, podróży lub zysków . Jeśli ktoś kończy swoje modlitwy, rozpoczynając pozdrowienia od lewej strony, a następnie idąc w prawo we śnie, oznacza to innowację lub podążanie ścieżką zła. Jeśli ktoś kończy swoje modlitwy bez tradycyjnych pozdrowień we śnie, oznacza to, że bardziej interesuje go zbieranie swoich bezpośrednich zysków niż ochrona inwestycji kapitałowej. (Zobacz także Wezwanie do modlitw | Pięć modlitw | Pozdrowienia | Imam | Nieczystości | Faraon | Pokłony)…

Sen o gwałt symbolizuje negatywne doświadczenia życiowe, że jesteś bezsilny, aby zapobiec lub kontroli. Ktoś lub coś wpływa na twoją samoocenę, dobre samopoczucie lub zdolność do robienia tego, co chcesz. Uczucia wiktymizacji. Seks we śnie symbolizuje połączenie różnych aspektów siebie, aby stworzyć doświadczenia życiowe. Gwałt jest wtedy negatywnym doświadczeniem, że nie jesteś w stanie zatrzymać tego, co jest pełne strachu, stresu, pragnienia rzeczy, których nie masz, lub innych negatywnych emocji. Marzenia o gwałtie mogą wystąpić, gdy stoją w obliczu sytuacji, które są bardzo frustrujące, upokarzające, przerażające lub zostawiają cię bezradnym. Przykładami rzeczywistych sytuacji, które mogą zachęcać do marzeń o gwałtie, może być utrata awansu dla osoby o niższych kwalifikacjach, niewspieranego małżonka lub problem, który nigdy nie wydaje się poprawiać. Ludzie mogą również marzyć o gwałt, jeśli doświadczą uwagi płci przeciwnej. Jeśli widzisz, że ktoś gwałci inną osobę symbolizuje jeden aspekt ich osobowości, zmuszając się do drugiego, aby kontrolować swoje doświadczenie życiowe. Na przykład, jeśli morderca zgwałcił twoją matkę we śnie, może to stanowić ogromny strach kontrolujący twoją intuicję, dzięki czemu nigdy nie dokonasz wyborów, które pomogą Ci stawić czoła temu, czego się boisz. Jeśli rzeczywiście zostały zgwałcone w prawdziwym życiu, może być sugerując, że masz nierozwiązane problemy z wydarzeniem. Przykład: Kobieta marzyła o zgwałceniu. W prawdziwym życiu miała dziecko i czuła, że jej mąż nie robi wystarczająco dużo, aby jej pomóc i zawsze miał doskonałą wymówkę, aby jej nie robić. Gwałt odzwierciedlał czuł, jak bezsilny, aby zadzwonić do męża, aby pomóc jej podnieść dziecko. Przykład 2: Mężczyzna marzył o tym, aby zobaczyć, jak mężczyzna gwałci innego mężczyznę w odmiecie. W prawdziwym życiu doświadczył ogromnego stresu w pracy z ciągłym zagrożeniem utraty pracy. Gwałt analny odzwierciedlają, jak bezsilny i castià czuł się przez jego pracy.

…(Ukrycie | Mrok | Sen | Życie | Deszcz | Niebo | Żołnierze | Cierpienia | Opary | Woda) We śnie chmury przedstawiają bieg życia, który zapewnia ludziom wodę deszczową do picia, wodę do zmywania brudu, wodę do upraw i utrzymanie. Chmury we śnie również reprezentują wiedzę, zrozumienie, mądrość i jasność, ponieważ pokazują boską dobroć. Chmury we śnie reprezentują również armię lub przyjaciół, którzy niosą wodę, a woda przedstawia życie i pierwotny element, z którego zostały stworzone. Chmury we śnie reprezentują również statki, samoloty, a jeśli są czarne, niosą kamienie lub burzą, to reprezentują antagonistyczny charakter przywódcy, który pozbawia swój lud ich praw lub sprawia, że ​​cierpią z powodu restrykcyjnych przepisów lub surowych nakazów. Jeśli ktoś we śnie widzi chmurę w swoim domu lub opadającą na niego w jego pokoju, oznacza to, że dołączy do grona wierzących lub otrzyma nagrodę, lub że jest obdarzony mądrością, czy też powinien życzyć sobie dziecka, jego żona pocznie. Jeśli jest kupcem, oznacza to, że jego towar dotrze do portu przeznaczenia. Jeśli ktoś widzi, jak we śnie jedzie nad chmurą, oznacza to wywyższenie lub małżeństwo z pobożną kobietą, albo że ktoś będzie pielgrzymował, jeśli takie będzie jego życzenie. W przeciwnym razie, gdyby sobie tego życzył, stanie się znany ze swojej wiedzy i mądrości. Jeśli się zakwalifikuje, oznacza to, że poprowadzi armię, podniesie rangę lub zostanie wysłany jako emisariusz swojego rządu lub ambasador. Jeśli ludzie spodziewają się, że chmury podlewają ich farmy i jeśli we śnie widzi się masy przezroczystych chmur niosących deszcze i nadchodzące w tym kierunku, oznacza to nieszczęście. Jeśli chmury niosą trujące deszcze lub kwaśne deszcze lub zanieczyszczone deszcze, lub jeśli są napędzane przez silne wiatry, lub jeśli niosą pożary, pył, popiół lub skały z wulkanu, oznacza to, że nieszczęście uderzy w tę miejscowość lub że one otrzyma informacje o podróżnikach, z których większość zginie podczas podróży. Chmury oznaczają również innowacje i religie stworzone przez człowieka, które mogą rozprzestrzenić się po całym kraju. Jeśli ktoś widzi, jak we śnie łączy się z chmurami, oznacza to, że kojarzy się z osobą sprawującą władzę, mędrcem lub człowiekiem wiedzy. Jeśli we śnie widzi się siebie jedzącego chmury, oznacza to, że uzyska od takiej osoby legalnie zarobione pieniądze lub może zdobędzie mądrość. Jeśli ktoś widzi, jak we śnie gromadzi chmury, oznacza to, że nauczy się mądrości z ręki bliskiego współpracownika. Jeśli ktoś widzi siebie mieszającego się z chmurami, ale niczego z nich nie wyniesie we śnie, oznacza to, że będzie przebywał z ludźmi wiedzy i niczego się nie nauczy z tego, co mówią, ani nie praktykuje niczego z tego, czego nauczają. Jeśli ktoś widzi, jak we śnie jedzie nad chmurami, oznacza to, że może zasłynąć ze swojej mądrości i wiedzy. Jeśli ktoś we śnie widzi własnego syna zamienianego w chmurę, oznacza to, że zarabia na życie, ucząc innych mądrości lub wiedzy religijnej. Czarne chmury we śnie oznaczają mądrość, wyrozumiałość, uczciwość i radość. Jeśli czarne chmury również niosą groźbę lub wywołują strach we śnie, oznacza to, że taka mądra osoba zostanie upomniana. Jeśli widzisz, jak we śnie buduje dom nad chmurą, oznacza to, że żyje uczciwie, zarabia legalne pieniądze i żyje mądrze i uczciwie. Jeśli ktoś we śnie buduje pałac nad chmurą, oznacza to, że dzięki swojej mądrości unika popełnienia grzechów. Oznacza to również, że prosperuje dzięki takiej mądrości lub dzięki swoim czynom buduje rajski pałac. Jeśli we śnie widzi się chmurę w dłoni i deszcz spadający z niej, oznacza to mądrość, którą mówi. Jeśli ktoś zamienia się we śnie w deszczową chmurę, oznacza to, że żyje bogato i czerpie korzyści z pieniędzy. Jeśli ktoś zamieni się w chmurę, która we śnie pada ze złota, oznacza to, że nauczy się mądrości od wielkiego człowieka. Chmury we śnie reprezentują również ludzi u władzy, którzy wyświadczają innym przysługę i nie proszą o nagrodę. Jeśli we śnie słyszy się ludzki dźwięk wzywający go zza chmury, oznacza to, że Bóg zechce, że pójdzie na pielgrzymkę. (Zobacz Niewidzialny rozmówca). Czarna chmura we śnie również przedstawia sprawiedliwego sędziego, podczas gdy biała chmura przedstawia błogosławioną i szlachetną sprawiedliwość. Chmury w sezonie we śnie oznaczają korzyści, zyski i dobrobyt. Masa czarnych chmur nie niosących we śnie deszczu oznacza korzyści, ekstremalne zimno, smutek lub smutek. Czerwone chmury we śnie oznaczają cierpienie, przeciwności losu lub chorobę. Chmura pokrywająca miasto we śnie oznacza błogosławieństwo. Jeśli osoba, która we śnie widzi takie czarne chmury, zamierza odbyć wycieczkę, to się ona odbędzie, choć jej bezpieczeństwa nie można ubezpieczyć. Z drugiej strony, jeśli jest z czegoś nieszczęśliwy, to jeśli zobaczy taki sen, oznacza to, że jego smutek zostanie rozwiany. Białe chmury we śnie to znak pracy, pracy lub biznesu. Wschodząca mgła we śnie oznacza wyruszenie w podróż lub powrót z niej. Czerwone chmury we śnie oznaczają brak pracy. Ponura chmura we śnie oznacza stres. Jeśli we śnie widzi się witające go chmury, oznacza to dobrą nowinę. Jeśli jest złym człowiekiem, oznacza to nieszczęście i karę za swoje grzechy. Jeśli we śnie widzi się chmury zakrywające słońce, oznacza to, że władca tej krainy jest chory. Jeśli ktoś we śnie widzi siebie w koszuli z chmurami, oznacza to błogosławieństwo, jakim obdarzył go Bóg Wszechmogący. Chmury we śnie reprezentują również cnoty, cuda, przysługi, deszcze, miłość i błogosławieństwa, ponieważ pojawiają się również, gdy prorok lub święty modlą się o deszcz lub chronią błogosławioną osobę przed gorącem słońca. Chmury we śnie oznaczają również podróż drogą morską lub powietrzną….

Sen, że jesteś w przedpokoju jest jak symbol nowej wiedzy. Entrance Hall jest również interpretowany jako jego próba zdobycia większej wiedzy, inteligencji i błyskotliwego umysłu. Jeśli lobby jest piękne, osiągniesz swoje cele. W przeciwnym razie oznacza to ciężką pracę, aby odnieść sukces.

…Zaproszenie na obiad lub kolację we śnie oznacza długą podróż. Jeśli po południu oznacza to odpoczynek lub przerwę w trudnej pracy. Jeśli jest zaproszeniem na kolację we śnie, to znaczy zdradzić kogoś pod osłoną ciemności. Jeśli widzi się, że we śnie planuje zaprosić ludzi na obiad lub kolację, to znaczy, że chce robić z nimi interesy, a może wejść w ich kręgi. W konsekwencji zostanie obwiniony za ingerencję lub udział w takim przedsięwzięciu. Jeśli widzi się siebie, jak wydaje obiad w swoim domu, a goście skończyli jeść we śnie, oznacza to, że będzie im przewodniczył. Jeśli chory widzi we śnie takie zaproszenie w swoim domu, oznacza to, że wyzdrowieje z choroby. Podawanie posiłków gościom we śnie oznacza powrót do domu drogiej osoby z długiej podróży. Jeśli ktoś we śnie widzi siebie siedzącego przy stole nakrytym wszelkiego rodzaju jedzeniem i owocami, oznacza to, że zostanie wezwany do służby swojemu Panu i zdobycia raju. (Zobacz także Jedzenie | Gość | Gościnność | Stół)…

…(Pogrzeb | Grobowiec | Grobowiec) Grób we śnie przedstawia więzienie, a więzienie we śnie to grób. Jeśli ktoś we śnie widzi siebie żyjącego w grobie, oznacza to, że zostanie osadzony w więzieniu. Budowa grobu we śnie oznacza budowę domu. Jeśli ktoś wchodzi do grobu, ale we śnie nie jest świadkiem pogrzebu, oznacza to, że kupi dom. Wykopanie grobu we śnie oznacza ślub, chociaż przez oszukanie kobiety, aby uzyskać jej zgodę. Stanie nad grobem we śnie oznacza popełnienie grzechu. Jeśli ktoś widzi, jak kopie grób, a po zakończeniu pracy odkrywa, że ​​to, co wykopał, stoi na powierzchni ziemi i nie ma ścian we śnie, taka ziemia reprezentuje siedzibę zaświatów. Jeśli następnie wejdzie do niego we śnie, oznacza to, że jego życie na tym świecie dobiegło końca. Jeśli nie wejdzie do tego we śnie, nie ma żadnych konsekwencji dla jego snu. Widzenie we śnie znanego grobu jest dowodem tego, co jest prawdą i znakiem tego, co niezawodnie nadejdzie. Nieznany grób we śnie przedstawia hipokrytę. Budowa grobowca na dachu domu to długowieczność. Zwiedzanie cmentarza we śnie oznacza odwiedzanie ludzi w więzieniu. Deszcz nad grobami we śnie oznacza błogosławieństwo od Boga Wszechmogącego dla ludzi grobów. Groby we śnie reprezentują także dalekie podróże, oszołomienie, żonę lub więzienie. Wypełnienie grobu brudem we śnie oznacza długowieczność i zdrowe życie. Widzenie się we śnie pogrzebanego żywcem oznacza nieszczęście, zaostrzenie środków lub uwięzienie. Widok samego siebie pogrzebanego żywcem i noszenia całunu we śnie również może oznaczać małżeństwo. Odkrycie czyjegoś grobu we śnie oznacza poszukiwanie zawodu. Jeśli to grób uczonego, to znaczy chęć zdobycia jego wiedzy. Jeśli we śnie jest to grób bogatej osoby, oznacza to, że stanie się bogatym lub otrzyma dziedzictwo. Jeśli we śnie widzi się zmarłego żywego w grobie, oznacza to, że takie pieniądze będą stanowiły nielegalne zarobki, podczas gdy w pierwszej kolejności wiedza lub mądrość, której szuka, będzie prawdziwa, chyba że osoba w grobie nie żyje. w śnie. Kamienny grobowiec lub sarkofag we śnie to zyski, jeniec wojenny, łup lub ujawnienie osobistych tajemnic. (Zobacz także Pogrzeb | Cmentarz | Ekshumacja | Sarkofag | Kapliczka | Wieża)…

Sen o wronie symbolizuje zły omen lub sytuację, która sygnalizuje problem przed nami. Może również odzwierciedlać poczucie intuicji, które czuje, że coś jest nie tak lub niebezpieczne. Kruk może odzwierciedlać oczekiwane nieszczęście lub nieprzyjemne zmiany. Może to być również znak, że faza dobiega końca. Alternatywnie, wrona może symbolizować osobę, która lubi opowiadać historie o cierpieniu lub korzyściach nieszczęścia. Przykład: Młody człowiek marzył o zobaczeniu wrony z czerwonymi oczami, patrząc na niego. W prawdziwym życiu był bardzo zdenerwowany rozpoczęciem studiów i koniecznością zdobycia pracy. Wrona odzwierciedla poczucie, że porażka czekała na niego po studiach.

…(Rycerstwo | Szata) Założenie nowej szaty we śnie oznacza stan rycerski dla osoby, która straciła rangę lub pozycję. Oznacza to również wstawanie na stanowisko dla wyznaczonej osoby, noszenie nowego ubrania lub ciągłe kłótnie z żoną. Noszenie nowej szaty we śnie może również reprezentować miłość do przewodniczenia innym lub bycia postrzeganym jako wspaniała osoba….

…(Klątwa | Omen | Policjant | Znak ostrzegawczy) We śnie grzmot bez deszczu oznacza strach, ostrzeżenie lub ultimatum. To także dobre obietnice, łaskawe zamówienia czy dźwięk bębnów. Widzenie grzmotu we śnie oznacza spłatę długów, a dla chorego powrót do zdrowia po chorobie. Grzmoty, błyskawice i deszcz we śnie reprezentują strach dla podróżnika lub chciwość kupca. Usłyszenie we śnie o niesamowitym wybuchu w odległej krainie oznacza, że ​​mieszkańcy tego miejsca zostaną dotknięci poważną klęską lub nagłymi masowymi ofiarami. Dźwięk grzmotu we śnie oznacza morderstwo, walkę, spór, kłótnię, brak religijnego zaangażowania, utratę pieniędzy lub uwolnienie więźnia. Burza z piorunami i deszcz w razie potrzeby we śnie oznacza dobre zbiory w tym roku. Słyszenie grzmiącego nieba bez zobaczenia światła we śnie oznacza zabójstwo, oszustwo, fałsz lub oszczerstwo. Słyszenie dźwięku grzmotu we śnie oznacza również otrzymanie reprymendy od wyższego autorytetu. Nie ma korzyści z usłyszenia dźwięku grzmotu w ciemności bez zobaczenia światła we śnie, byłoby to zinterpretowane jako apostazja lub nielojalność. Może to być szczególnie prawdziwe, gdy towarzyszy mu trzęsienie ziemi. Jeśli we śnie słyszy się grzmot w jego porze, oznacza to dobrą nowinę i błogosławieństwo. W przeciwnym razie, poza swoją zwykłą porą roku, grzmot we śnie przedstawia przemieszczającą się armię lub obcą okupację kraju. Słyszenie dźwięku grzmotu we śnie reprezentuje również hymny, wielbiąc Boga Wszechmogącego, wychwalając Go lub może oznaczać chorobę, strach, głuchotę lub dźwięk bębnów na weselu. Jeśli ten, kto widzi sen, jest ateistą, oznacza to, że będzie prowadzony i będzie miał wiarę w Boga Wszechmogącego. Jeśli jest grzesznikiem, oznacza to, że pokutuje za swoje grzechy. Słyszenie grzmotu we śnie pierwszego dnia października oznacza śmierć. Jeśli słychać go w ciągu pierwszych sześciu dni tego miesiąca, oznacza to korzyści lub niższe ceny, ale jeśli słychać go pod koniec miesiąca, oznacza to zarazę lub katastrofę. Słyszenie we śnie grzmotu w jakimkolwiek innym momencie października oznacza zło. Jeśli słychać go we śnie w listopadzie, oznacza to błogosławieństwo dla ziemi, dobrobyt, rozprzestrzenianie się słów Boga na nowej ziemi, upadek komety na zaludnionym obszarze, śmierć przywódcy, zanieczyszczenie które zniszczą życie ptaków lub ulewę z ograniczonymi szkodami. Jeśli dźwięk grzmotu słychać we śnie w ciągu pierwszych dziesięciu dni grudnia, oznacza to śmierć znanych ludzi na zachodniej półkuli, inflację, rosnące ceny, degradację zachowań społecznych, spadek zbiorów, inflację lub granie w brudną politykę. . Słyszenie we śnie grzmotu w ostatnich siedmiu dniach grudnia oznacza, że ​​zima będzie mroźna i sucha, choć nadchodząca wiosna będzie chłodna i mokra. Słyszenie dźwięku grzmotu w pierwszych sześciu dniach miesiąca stycznia we śnie oznacza, że ​​nastąpi ważne wydarzenie, takie jak trzęsienie ziemi, śmierć, zniszczenie lub wojna w Iraku. Jeśli sen ten ma miejsce w ostatnim tygodniu stycznia, oznacza to zaćmienie słońca lub śmierć zachodniego przywódcy, zarazę lub narodziny planety, która oznacza zniszczenie wielkiego miasta na ziemi. Słyszenie grzmotu pierwszego dnia lutego we śnie oznacza dobre zbiory, obniżenie lub stabilizację cen, odkrycie nowej choroby na Wschodzie, śmierć na morzach, ulewne deszcze w Mekce, strach, zniszczenia i głód w Etiopii albo że zachodni przywódca przeniesie swoje armie na wschód i przejmie kontrolę nad ziemią przez krótki czas. Słyszenie grzmotu w pierwszych sześciu dniach marca we śnie oznacza dobre zbiory, obniżenie cen, stabilizację rynku i dobrobyt. Słyszenie we śnie grzmotu pod koniec marca oznacza głód, zniszczenie lub to, że rój szarańczy może spustoszyć ziemie, lub może oznaczać suszę, która zabije afrykańskie bydło. Również w tego typu snach, jeśli dźwięk grzmotu usłyszymy dwudziestego pierwszego kwietnia, oznacza to, że wojska zachodnie wyruszą na wschód i utworzą tam bazy wojskowe. Jeśli pierwszy kwietnia przypada na niedzielę, to marzec będzie miesiącem wielkiego strachu i niepokojów na Wschodzie, tymczasem konflikt między armiami zachodnimi zakończy się śmiercią zachodniego przywódcy i klęską jego armii. Jeśli sen zostanie spełniony jedenastego kwietnia, może to oznaczać, że trzęsienia ziemi lub cyklony spustoszą wiele krajów. Jeśli sen ma miejsce trzynastego kwietnia, oznacza to, że uderzy inflacja, a podwyżki cen obciążą zwykłych ludzi. Jeśli sen zostanie spełniony siedemnastego kwietnia, oznacza to poważny spór polityczny między przywódcami świata, a jeśli zobaczy się go dwudziestego drugiego kwietnia, oznacza to, że katastrofalne zło skazi wiele społeczeństw. Jeśli sen ma miejsce dwudziestego trzeciego dnia kwietnia, to oznacza dostatek, spadające ceny, urodzajność ziem, a dwudziestego piątego kwietnia oznaczać będzie wzrost cen. Jeśli zobaczy się go dwudziestego dziewiątego kwietnia, oznacza to, że błogosławieństwa, płodność, ulga i radość rozprzestrzenią się po ziemi. Jeśli dźwięk pioruna słychać we śnie w ciągu pierwszych dziewięciu dni miesiąca maja, oznacza to śmierć szlachetnych i wiodących ludzi w Turcji. W tym okresie deszcz będzie obfity, ziemia będzie żyzna, a gospodarstwa najbardziej produktywne. Jeśli sen ma miejsce między dziesiątym a dwudziestym dniem miesiąca maja, oznacza to plagi. Jeśli dźwięk gromu słychać we śnie w ciągu pierwszych dziesięciu dni czerwca, oznacza to śmierć znanych uczonych, ludzi wiedzy, przywódców religijnych lub szlachetnych ludzi w Egipcie. W międzyczasie ceny spadną, a dostatek ułatwi gospodarce poważną zmianę gospodarczą. Jeśli sen pojawi się w ciągu pierwszych sześciu dni lipca, oznacza to, że w grudniu spadnie dobry deszcz, a ziemia będzie żyzna. W tym roku zginie kilku zachodnich przywódców, aw Persji może dojść do wojny. W międzyczasie zło rozprzestrzeni się w całym Egipcie i zostanie dokonane przez jego własnych przywódców. Jeśli sen ma miejsce w ciągu ostatnich siedmiu dni lipca, oznacza to, że pokój rozprzestrzeni się po całej ziemi, ceny spadną w Iraku i we wschodniej Afryce, a nowa choroba dotknie drzewa owocowe, bananowce, daktyle, choćby pszenicę. będzie dostępny w dużych ilościach, nawet jeśli rolnicy obawiali się o to na początku roku. Jeśli we śnie słychać grzmot w sierpniu, oznacza to błogosławieństwo dla mieszkańców Syrii i Azerbejdżanu nad Morzem Kaspijskim. W tym czasie przejścia morskie zostaną zablokowane, autostrady zostaną opuszczone, aw Chinach może dojść do wojny. Jeśli we śnie słychać grzmot pod koniec sierpnia, oznacza to koniec suszy w Egipcie, wzrost cen, śmierć, trzęsienia ziemi lub poważne zmiany polityczne. Jeśli we śnie słychać grzmot w ciągu pierwszych ośmiu dni września, oznacza to suszę na początku roku, po której następują ulewne deszcze i owocuje obfitymi zbiorami. Oznacza to również, że dojdzie do długiej i niszczycielskiej wojny. Jeśli grzmot ma miejsce dziesiątego września we śnie, oznacza to suszę w Maroku. Bóg wie najlepiej, co zarezerwował dla swojego stworzenia i jest najlepszym z sędziów….

Sen o lotnisku symbolizuje początek lub koniec planów lub pomysłów. Oczekiwanie na odlot samolotu odzwierciedla nowy pomysł lub samolot, który jest gotowy do startu. Zbliżasz się do nowego punktu wyjścia w swoim życiu. Być może przygotowujesz się do nowego związku, nowej kariery lub nowej przygody. Oczekiwanie na lądowanie samolotu odzwierciedla bieżącą płaszczyznę lub ideę, która się kończy. Możesz czekać na zakończenie związku, kariery lub przygody.

We śnie, że poddasz się czyjejś decyzji, to marzenie pokazuje, że starasz się uniknąć konfliktów w rodzinie lub w pracy. Ktoś inny dochodów dla Ciebie, to marzenie pokazuje, że wzmocni i umocnić swoją pozycję w domu lub w pracy.

Sen o zwolnieniu z pracy symbolizuje uczucia odrzucenia, odcięcia lub niemiłości. Koniec sytuacji lub relacji w prawdziwym życiu. Poczucie ominienia z obowiązku, odpowiedzialności lub prestiżu. Uczucie niemile widziane. Marzenie o zwolnieniu z pracy może również odzwierciedlać poczucie, że nie jest wystarczająco dobry, aby zrobić coś innego. Poczucie, że nie jesteś już ważny dla sytuacji lub związku. Poczucie, że nigdy więcej nie będziesz w stanie zrobić czegoś, co jest dla ciebie ważne. Bycie zwolnionym we śnie może być również przedstawieniem gniewu lub zemsty, które czujesz od kogoś za pomyłkę lub brak lojalności. Negatywnie, jest zwolniony we śnie może być oznaką, że czujesz się źle o nie jest doskonały w jakiś sposób. Alternatywnie, może to być również znak, że masz trudności z rozpoznaniem swoich błędów lub biorąc odpowiedzialność.

Sen o orzechach symbolizuje cel w twoim życiu, który jest łatwy do ciebie, jeśli włożysz w to wystarczająco dużo energii. Poczucie, że sytuacja będzie łatwa, gdy pokonasz małą trudność negatywnie, orzechy mogą być znakiem, że są bardzo zaniepokojeni przekonaniem, że trudne skupienie działania lub poświęcenia z łatwością rozwiąże twoje problemy na zawsze. Wybieganie z niekończącą się pracą lub obowiązkami, aby łatwo było poczuć coś innego. Możesz mieć fałszywe pojęcie o wierze, jak łatwo coś musi być. Przykład: Młoda kobieta marzyła o jedzeniu orzechów. W prawdziwym życiu miała problemy ze znalezieniem pracy i odkryła, że zdanie trudnego testu da jej natychmiastowy dostęp do bezpiecznej pracy.

…(Sługa) We śnie ocet oznacza pieniądze, które zarabia się i wydaje na pobożność z zawartymi w nich błogosławieństwami lub może oznaczać długowieczność lub marnowanie najmniejszego możliwego czasu na wykonywanie swojej pracy. Osady octu we śnie przedstawiają nikczemne lub złe pieniądze, które niosą skromne korzyści lub które są uważane za tandetne. We śnie ocet i jego pojemnik reprezentują sługę i jej mieszkania. Picie octu we śnie oznacza wrogość wobec domu lub może oznaczać kłótnię rodzinną. Jeśli chodzi o więźnia, picie octu we śnie oznacza jego uwolnienie z więzienia. Dobry ocet we śnie oznacza dochód i błogosławieństwa, chociaż rozrzedzony lub zwietrzały oznacza walkę o utrzymanie. Oznacza to również trud związany z końcem lub może oznaczać trudności. Ocet we śnie może też oznaczać problemy małżeńskie, problemy z dziećmi czy konflikt w pracy. Ocet we śnie również reprezentuje serdecznego przyjaciela. Podlewanie we śnie ogrodu octem oznacza spanie z matką….

…(Choroba skóry zwierząt domowych | Choroba bakteryjna) We śnie parszywa przedstawia zarazę lub zarazę. Jeśli ktoś widzi siebie dotkniętego taką chorobą, powodującą swędzenie, mimo że we śnie z jego wrzodów nie wypływa żaden ropień ani złośliwa ropień, oznacza to, że jego kłopoty i przeciwności są spowodowane przez jego własne potomstwo lub krewnych. Jeśli ktoś we śnie cierpi parszywe ciało, oznacza to, że jego kłopoty będą pochodzić od jego przyjaciół lub ze środowiska pracy. Jeśli we śnie uderzy w jego prawą rękę lub policzek, wtedy jego przeciwności będą pochodzić od jego klanu. Jeśli uderzy w jego lewą rękę, jego kłopoty będą pochodzić od partnera biznesowego lub brata. Jeśli jego choroba tworzy we śnie kotka, oznacza to ciężko zarobione pieniądze, które również będą powodować ból głowy. Taka choroba oznacza pieniądze dla biednego człowieka, a dla bogatego może oznaczać przywództwo. Podążając tym tropem myślenia, parszywa lub jakakolwiek choroba skóry we śnie oznacza mniej szkód w porównaniu z innymi chorobami. Jeśli pracownik we śnie doświadcza takiej choroby skóry, oznacza to, że nie kwalifikuje się do pracy w tej firmie. Jeśli we śnie jest czyjś syn, oznacza to, że sprzeciwi się ojcu w sprawie niepożądanej przyjaźni. Jeśli we śnie jest czyjaś żona, oznacza to, że jest zaangażowana w coś okropnego, co przyniesie wstyd całej rodzinie….

Sen z wykałaczką symbolizuje uczucia dotyczące jakiejś dziedziny twojego życia, która jest dla Ciebie dobra, ale nie ma większego znaczenia. Brak znaczenia dla ~pozytywizmu~ lub jego dobrego samopoczucia. Zaufanie lub bezpieczeństwo masz na prostszy lub bardziej regularny sposób życia. Przykład: Kobieta marzyła o spadających zębach i że zęby te były wspierane przez wykałaczki. W prawdziwym życiu, była pewna, że pozostawiając swoje życie proste i stabilne w pracy subaltern dla absolwentów szkoły. Wykałaczki odzwierciedlają brak znaczenia, jakie czuła dla siebie, co trzymało ją w swojej niewolniczej pracy.

Sen o samorodku symbolizuje osiągnięcie lub szansę, która wymaga pracy. Mając albo podczas wiedząc jest nadal szorstki, niegrzeczny lub niedokończone. Dobrze z problemami, które wiesz, że można rozwiązać. Dobrze, że nie jest doskonały. Przykład: Człowiek marzył o otrzymaniu samorodek złota. W przebudzeniu życia, że jego ojciec zmarł pozostawiając wiele pracy prawnej, aby przejść przez jego dziedziczenia.

…(Stolarz | Mason | Stolarz | Robotnik) Widzenie pracownika budowlanego we śnie oznacza zarówno biedę, jak i bogactwo, może też oznaczać podróże lub niepewność, jakim zawodem należy się zająć, aby zarobić na utrzymanie, lub może reprezentować kogoś, kto cierpliwie kogoś nosi ciężarami innych osób, kimś, kto fabrykuje historię, kimś, kto upiększa historię kłamstwami, lub kimś, kto miesza to, co dozwolone, z tym, co bezprawne. Pracownik budowlany we śnie również reprezentuje kogoś, kto za cenę podburza ludzi przeciwko sobie. Jeśli spadnie na niego jakiś kurz podczas jego pracy we śnie, oznacza to, że odniesie on odpowiednią korzyść, a jeśli żaden pył nie spadnie na niego podczas jego pracy we śnie, oznacza to, że nic nie uzyska, podburzając ludzi przeciwko sobie. Jeśli we śnie widzi się robotnika budowlanego burzącego ścianę lub dom, oznacza to, że między przyjaciółmi narośnie wrogość, która może doprowadzić do śmierci jednego z nich. (Zobacz także Carpenter | Digging | Labour | Pickax)…

Marzenie o śladach symbolizuje jasną ścieżkę etyki, moralności lub ciężkiej pracy, którą mogą podążać inni. Zdając sobie sprawę, co ktoś zrobił, aby dostać się tam, gdzie są. Przykład: Młoda kobieta marzyła o zobaczeniu krwawych śladów. W prawdziwym życiu nienawidziła pracy dla swojego ojca i nie chciała robić tego samego.