Sen o trojaczki symbolizuje nieprzewidywalne sytuacje w twoim życiu, które wymagają odpowiedzialności. Trzeba być ostrożnym lub martwić się cały czas o nową sytuację, wyzwanie zdarzenia lub procesu twórczego. Negatywnie, trojaczki mogą odzwierciedlać chaotyczną lub nieprzewidywalną sytuację, że obawiasz się, że wymkniesz się spod kontroli. Alternatywnie, trojaczki mogą odzwierciedlać 3 konkurujące ze sobą sytuacje życiowe, które mocno obciążają twój umysł.

Jeśli urodziła trojaczki, to takie marzenie wskazuje na trzy elementy jej duchowości, które ma całkowicie otwarte. Może są jakieś problemy, które zdałem sobie sprawę właśnie teraz, ale zrozumiałem całkowicie. Trojaczki mogą również przewidzieć ich pragnienie, aby stać się ojcem.