Hit

Sen o uderzeniu symbolizuje ciebie lub kogoś innego, kto chce być zauważony. Może to być również reprezentacja sytuacji, która zmusza cię do uświadomienia sobie jej znaczenia.