Acer – klon

Jeśli widzisz na pokładzie we śnie, to takie marzenie reprezentuje skromność, uczciwość i szczerość. Sen symbolizuje również przyjemności, osiągnięcia i szczęście życia w ogóle. Jeśli widzisz klon, który spada, to takie marzenie reprezentuje konflikty z krewnymi. Jeśli widzisz liść klonu we śnie, to takie marzenie pokazuje pomoc, którą otrzymasz od innych.