Y (litera)

litera Y we śnie symbolizuje powstanie w kierunku pozytywizmu. Symbolika opiera się na kształcie litery jest prosta linia, która przesuwa się w kierunku dodatniej stronie trójkąta. Pozytywny trójkąt boczny jest symbolem pozytywnego aspektu tworzenia.