Syrop

Sen o syropie symbolizuje pragnienie wszystkiego, aby czuć się dobrze. Chcąc, aby cała sytuacja była przyjemna lub beztroski. Chcąc wszystko, co robisz, aby być miłym lub zabawnym. Brak żadnych zobowiązań, jeśli chodzi o dobre samopoczucie.