X

aby zobaczyć znak X we śnie, oznacza rzeczy, które już zdobyć. Sen tak jest dobrym znakiem, ponieważ pokazuje sukces projektów.