Głosowania

Sen o głosowaniu symbolizuje wybór, którego dokonujesz. Z kim lub z czym chcesz się identyfikować. Udostępnianie swoich preferencji poprzez działanie lub bezczynność. Głosowanie we śnie może być również przedstawieniem uporczywej odmowy przyjęcia pewnych przekonań lub sytuacji. Zajmij stanowisko w sprawie. Przykład: Człowiek marzył o tym, aby ludzie głosowali w wyborach i byli świadkami nominacji zwycięzcy. W prawdziwym życiu był naciskany przez kogoś, aby coś zrobić przez okres lat. Przedstawił tę osobę swoje opinie, konsekwentnie odmawiając współpracy, ponieważ chcieliśmy innego rezultatu.