Lotu

Sen o byciu lotem symbolizuje twoją świadomość zaangażowania się w nowy projekt lub plan. Coś nowego się zaczęło lub ma się rozpocząć.