Latające

Jeśli lecisz we śnie, to takie marzenie wskazuje na twoje pragnienie wolności. Być może pragniesz drogi, aby uzyskać wszystkie obowiązki i obowiązki, które masz w swoim życiu jawy. Jeśli latałeś łatwo ze szczęściem w duszy, oznacza to, że osiągasz najlepsze wyniki, jakie kiedykolwiek osiągnąłeś. Sposób, w jaki latałeś i sposób, w jaki kontrolowałeś skrzydła, pokazuje twoją zdolność do zarządzania własnym życiem. Sen, w którym miałeś trudności latać i skupić się na nim, oznacza to, że trudności, z którymi napotykasz w swoim życiu, kontrolując sytuację, w której się znajdujesz. Może czujesz się zbyt słaby, aby poradzić sobie z obowiązkami, które masz. Sen może również pokazać brak wiary w siebie, ponieważ nie jesteś pewien, czy jesteś w stanie robić to, co chcesz. Sen sugeruje, że wierzysz bardziej w siebie i to, co możesz osiągnąć. Lot jest czymś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić w twoim życiu, a zatem uczucie po przebudzeniu staje się bardzo silne, ze względu na wolność i moc, którą czujemy podczas lotu. Może sen mówi nam, że nic nie możemy zrobić, zwłaszcza jeśli naprawdę chcemy to źle.