Wchłaniany

Sen o czymś wchłanianym symbolizuje idee lub uczucia, które są zintegrowane z twoimi. Wchłanianie może odzwierciedlać adaptację do innych osób lub ich otoczenia. Fuzja lub mieszanka różnych aspektów siebie. Silniejszy aspekt siebie zakładając mniej rozwinięty aspekt. Marzenie o wchłonięciu może oznaczać rezygnację z wolnej woli.