Puszka Pandory

dreaming Pandora jest pole, wskazuje nadzieję. Wkrótce doświadczysz raz na lepsze. Alternatywnie, symbolizuje ciekawość, podświadome myśli i potrzebę ich wyrażania.