Łuku

Sen o łuku symbolizuje wybory lub kierunek w życiu, który wymaga szacunku. Być może zdajesz sobie sprawę, że jesteście ważniejsi od innych. Możesz czuć się bardziej wyczucie statusu, mocy lub szacunku dla innych. Może to być również reprezentacja poczucia bycia wyjątkowym. Alternatywnie, może to odzwierciedlać osobę lub sytuację, która wymaga szacunku lub współpracy. Być może będziesz musiał okazać szacunek tam, gdzie jest to należne lub coś, co jest ważniejsze niż radzenie sobie z.