Apollo

Sen o Apollo symbolizuje aspekt jego osobowości, który zawsze ma pozytywne rozwiązanie. Wzrost, oświetlenie i wgląd. Ty lub ktoś inny, który nigdy nie zawiedzie, aby zapewnić inspirujące lub produktywne rozwiązanie problemu. Może to być również reprezentacja ochronnego podejścia do piękna, sztuki, uczenia się i przyzwoitości. Preferencja dla wyższej jakości życia.