Aborygenów

Sen o aborygenów symbolizuje aspekty ich osobowości, które opierają się zmianom, są uparte lub nic nie poświęcają. Pozytywnie, Aborygeni symbolizują siłę moralną, zachowując zasady i sprzeciwiając się korupcji wartości i przekonań. Negatywnie, Aborygenów symbolizuje brak woli, aby dać złe nawyki, postęp lub myśleć o czymś w sposób bardziej wyrafinowany lub dojrzały. Sugeruje to również, że jesteś overindulgent lub zbyt emocjonalne.