Straży

We śnie widząc uzbrojony strażnik, kiedy śnisz, jest to ciekawy znak swojego marzenia. Ten znak wskazuje na racjonalne myślenie. Jesteś ostrożny i praktyczny. Śniąc i widząc strażnika więziennego jest interpretowany jako podświadome zalecenie dla marzyciela, aby uznać, że jego wiara i / lub jego sposób myślenia jest ograniczenie procesu jego osobistego rozwoju w różnych aspektach. Nie możesz doświadczać życia, nawet jeśli popełniasz błędy.