Zimno

Jeśli śniłeś i we śnie widziałeś, że jesteś zimny, wskaż, że masz do czynienia z wielkim postępem w jakiejś dziedzinie w swoim życiu. Alternatywnie, możesz czuć się odizolowany. Uczucie zimna może odzwierciedlać twoje uczucia dotyczące tej osoby. Sen może również wystąpić w wyniku najbliższego środowiska, w którym naprawdę czujesz zimno. Jest to postrzegane we śnie słowo zimno, może to wskazywać, że trzeba być bardziej neutralne lub obiektywne w podejmowaniu decyzji. Musisz zdystansować się emocjonalnie.