Nici

Sen o zobaczeniu kogoś innego w stringach (lub ciągnie za sznurki) symbolizuje coś w twoim życiu, które jest wyraźnie lub dramatycznie objawiające się tobie. Możliwości, nowe sytuacje lub postrzeganie prezentują się w sposób trudny do zignorowania. Sen o noszeniu stringów symbolizuje twoje własne potężne zainteresowanie ujawnieniem siebie, otwarciem się lub udziałem w czymś. Możesz być bardzo zmotywowany do intencji. Alternatywnie, może to być również reprezentacja zainteresowania seksualnego.