Parking

Sen o parkingu symbolizuje problem lub sytuację w twoim życiu, w której jesteś uwięziony. Odzwierciedla niezdolność lub niechęć do poruszania się lub pokonywania problemu. Marząc, że idziesz przez pusty parking symbolizuje problematyczny obszar swojego życia, że powoli się przez. Przykład: Kobieta marzyła o ataku, gdy była na parkingu. W życiu przebudzenia myślała o opuszczeniu męża z powodu fizycznego znęcania się. Parking odzwierciedlał jej niezdolność do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie opuszczenia męża.