Scarecrow

Aby znaleźć lub zobaczyć strach na wróble, kiedy śnisz, pokazuje okres czasu, któremu towarzyszy poczucie beznadziejności i nieadekwatności. Czy czujesz się przygnębiony? Może przechodzisz przez jakąś krytyczną sytuację w swoim życiu. Spróbuj myśleć bardziej pozytywnie i spróbuj znaleźć pomoc.