Zioła

Marząc o ziołach, wskazuje na potrzebę nowego podejścia do jakiejś sytuacji lub związku. Musisz widzieć rzeczy z innej perspektywy i żyć życiem z entuzjazmem.