Błędy

Sen o popełnieniu błędu symbolizuje pokutę lub wątpliwości co do twoich wyborów lub decyzji.