Aljava ( Aljava )

Proszę zobaczyć znaczenie dreszcz.