Zwolnienie

Marząc o ulgi sugeruje, że starasz się zmniejszyć wpływ wiadomości sen i obrazów. Być może masz niepokojący sen, a wasza świadomość stara się złagodzić skutki. Musisz zrobić sobie przerwę. Dokładnie oceniaj swój osąd i decyzje.