Pożyczki

Sen o pożycie pożyczki, która symbolizuje wolny czas, który musi zostać spłacony, przysługi lub zasoby. Wiedząc, że będziesz musiał coś oddać. Krótkoterminowy sukces z długoterminowymi konsekwencjami. Prosząc o pomoc, która może pochodzić z ceną. Odmowa pożyczki może odzwierciedlać ofertę odrzuconą przez pomoc. Negatywnie, pożyczka we śnie może być znakiem, że jesteś zbyt zależny od innych. Alternatywnie, pożyczka może odzwierciedlać twoje problemy finansowe.