Pory

Kiedy widzisz por we śnie, to takie marzenie wskazuje na triumf i bezpieczeństwo.