Stojący

Jeśli ktoś widział siebie stojącego, to takie marzenie wskazuje na pewność siebie, która go ma. Stopa jest również interpretowana jako symbol pewności siebie i wysokich standardów, zrobił to dla niego.