Dostosować

Marzenie krawca, przewiduje o jego zdolność do uzyskania wyobraźni.