Dynamit

Sen z dynamitem symbolizuje zbliżającą się sytuację życiową budzącą się z potencjałem do intensyfikacji lub spowodowania zauważalnej zmiany. Dynamit jest znakiem ostrzegawczym.