Rozczłonkowanie

Jeśli śniłeś i we śnie widziałeś, że jesteś rozczłonkowany, mogą one wskazywać, że jakaś sytuacja lub okoliczności rozpadają się w twoim życiu czuwania. Czujesz się bezsilny i doświadczasz wielkiej i znaczącej straty.