Defender

Śniąc, że się bronisz, jest interpretowane jako symbolika fizycznego lub psychicznego uszkodzenia, które powoduje cierpienie psychiczne lub emocjonalne. Może to być równoległe do uzgodnionej sytuacji życiowej, w której jesteś postawiny w defensywie.