Barnacles

Sen o barnacles symbolizuje uciążliwości, które uważasz za niepotrzebne lub wtórne do prawdziwego pytania pod ręką. Poczucie, że nie można po prostu poradzić sobie z problemem lub po prostu dobrze się bawić, ponieważ jedna rzecz jest zawsze problemem. Problemy, które przylegają do innych problemów. Negatywnie, barnacles może odzwierciedlać ~Dodawanie zniewagę szkody.~ Przykład: Kobieta marzyła o oczyszczeniu barnacles off wieloryba. W prawdziwym życiu, miała śmiertelną chorobę i zawsze starała się utrzymać ducha podwyższone, aby uniknąć myślenia o śmierci.