Łokcie

Marząc o lub widząc we śnie łokcie się, wskazuje, że trzeba zrobić miejsce dla siebie. Twoje marzenie może wyrazić niechęć lub strach, aby stworzyć własną przestrzeń z obawy przed badaniem. Jeśli marzysz, że łokieć jest ranny jest interpretowany jako symbolika swojej niezdolności do funkcjonowania w jakiejś sytuacji przebudzenia. Może również odnosić się do pewnego niepokoju seksualnego. Prawy łokieć jest związany z kwestiami moralnymi i etycznymi, podczas gdy lewy łokieć reprezentuje bierność i jego niezagospodarowane cechy.