Konwersji

Marząc o konwersji, pokazuje sposób myślenia o problemach. Może masz nadzieję, że jakiś problem lub sytuacja może ulec zmianie. Akt nawrócenia we śnie ma również symboliczne znaczenie adaptacji. Wskazuje na możliwość zmiany zachowania w odpowiedzi na nową sytuację.