Konta

Marzyć o swoich kontach bankowych symbolizuje samoświadomość na temat zasobów osobistych lub władzy. Co jest, a co nie jest możliwe dla Ciebie. Negatywnie, może odzwierciedlać samoświadomość na temat rzeczy, których nie można zrobić. Cele ~nie może~ w życiu. Pozytywnie, może to odzwierciedlać zaufanie do celów, które planujesz lub przyszłych możliwości. Alternatywnie, konto bankowe może wskazywać na problemy finansowe.