Kierowca, dyrygent, kierowca

Kiedy widzisz siebie jako dyrygenta, to takie marzenie oznacza twoją zdolność do kroczyć właściwą ścieżką.