Wstrząs

Marzyć, że masz uraz (przypadkowe uszkodzenie jakiegokolwiek narządu, ale głównie głowy lub mózgu), można interpretować jako symbolikę niezdolności do korzystania z własnych mocy. Być może jesteś w sytuacji, w której Twój nie może wykorzystać pełnego potencjału. Marząc o siniaki sugeruje również, że należy być bardziej aktywny i muszą być bardziej zwinne dla innych. Czy siedzisz i czekasz, aż coś się stanie bez twojej osobistej interakcji?