Morse’a

Sen o kodzie Morse’a symbolizuje wyczerpującą próbę komunikowania się z kimś, gdy nikt nie chce z nim rozmawiać. Próba oszukania kogoś ciekawego, aroganckiego lub kontrolującego. Próbuje uciec coś do kogoś innego z ukrycia ich prawdziwe intencje w oczach. Negatywnie, kod Morse’a może stanowić niegrzeczne lub ukryte lekceważenie autorytetu. To będzie wyszukana praca ukrywania rozmowy z ludźmi, którzy powiedzieli ~nie~.