Club

Marzenie o przynależności do klubu symbolizuje poczucie przynależności lub wyłączności. Może to być również reprezentacja w wiedzy lub sytuacji życiowej uzgodnionej ze specjalnymi wymaganiami. Alternatywnie, bycie w klubie może odzwierciedlać poczucie bycia elitarnym lub lepszym od innych.