Chirurg

Sen o chirurgu symbolizuje aspekt siebie, który doświadcza zauważalnego uzdrowienia lub dramatycznych zmian. Możesz doświadczać poprawy emocjonalnej lub sytuacyjnej, która wymaga opieki, cierpliwości lub przygotowania. Absolutnie nic, że wszystko będzie ustalona idealnie.