Koło

Sen o pustym kole symbolizuje cykl. Sytuacja lub problem, który ciągle się powtarza. Coś o pójściu lub że nigdy się nie kończy. Nieskończona lub ciągłość. Sen o solidnym kręgu symbolizuje doskonałość lub sytuację, która robi coś doskonale. Negatywnie, koło może odzwierciedlać problem, który doskonale niweluje pozytywizm lub wszystko, co jest dobre. Należy wziąć pod uwagę kolor dla dodatkowego znaczenia. Widzenie z koła z krzyżem symbolizuje doskonałą ofiarę lub postawę ofiarną. Robi się wszystko, aby pozbyć się czegoś negatywnego.