Układy scalone

Sen o obwodach symbolizuje aspekty twojego życia, które potrzebują lub potrzebują energii do pracy. Zdarzają się rzeczy, które wymagają zasobów lub czynnika motywującego. Sen o energii elektrycznej przepływającej przez obwód symbolizuje inicjację, aby osiągnąć cele lub coś zrobić. Doświadczenia lub pragnienia, które albo materializują się jako niezbędne zasoby lub impuls jest dostępny.