Pasów

Marzenie o pasie symbolizuje środki ostrożności, które podejmujesz przy podejmowaniu decyzji. Bezpieczna potrzeba w przypadku, gdy popełnisz błąd. Coś, co robisz lub mówisz sobie ~na wypadek~, gdy podejmujesz nowe wyzwania lub odkrywasz nowe rzeczy.