Pas

aby zobaczyć pas, kiedy marzysz, wyróżnia się jako symbol ograniczenia w energii życia. Pas jest również oznaką problemów moralności. Możesz być sprzeczne uczucie między swoimi myślami i emocjami. Dzielą to, co myślisz, że jest twoim intelektualnym rozumowaniem, a to, co czujesz, to twoja instynktowna natura, te dwa aspekty siebie. Z drugiej strony, może być inne wyjaśnienie, pas symbolizujący litość i karę, ze względu na brak dyscypliny.