Cementu

Cement we śnie reprezentuje trudną osobowość lub poglądy. Aby uzyskać więcej interpretacji swojego marzenia, zobacz także beton.