Wstrząsy

sen, że otrzymasz szok, ma znaczenie symboliczne i sugeruje nagłe przebudzenie i nową świadomość. Alternatywnie, szok może symbolizować złe nawyki lub działania twojej przeszłości. Zastanów się nad globalnym obrazem, a nie tylko myśląc o tobie.