Seahorse

Zobaczenie konika morskiego we śnie symbolizuje smutek, miłość lub samotność. Być może marzycielem jest ktoś, kto czuje się zaniedbywany przez innych i inne pragnienie komfortu i miłości w swoim życiu. Z drugiej strony, sen może wskazywać na niezdolność do wyraźnego widzenia rzeczy i rozpoznawania okresu życia, jaki jest czas lub sytuacja.