Śpiew

Podczas gdy marzysz, widząc kogoś lub będąc sam w kącie oznacza uczucie frustracji i braku kontroli w podejmowaniu decyzji. Możesz czuć się uwięziony i ~uwięziony~.