Kompost

Marząc o lub widząc w kompostu sen, może wskazywać, że przestarzałe pomysły lub doświadczenia przeszłości mogą być kierowane i przekształcone w coś pożytecznego lub coś, czego można się nauczyć.