Armaty

Sen o armaty symbolizuje drastyczne środki lub wyborów. Wreszcie zdecydować się działać w stylu. Poczucie, że to wystarczy. Bądź gotów postawić się w tarapatach, nigdy więcej.